Website_1400_projecten

handshake2-150x150_150Interim

Tijdelijk capaciteitstekort, vervanging bij afwezigheid, er kunnen allerlei redenen zijn om tijdelijk de leiding over uw team of afdeling over te dragen in vertrouwde handen. Wij voorzien daar graag in.

projects-150x124Projecten

We voeren ook graag uw projecten voor u uit. Dat kan zijn op basis van door een ons uitgevoerd consultancy onderzoek. Uiteraard zetten we de aanbevelingen graag voor u om in concrete resultaten.


betrokkenheid-150x150_med_hr
Betrokkenheid

Te allen tijde betrekken we uw medewerkers bij iedere stap van een project. Dit is essentieel voor goede borging van de project-resultaten. We maken daarbij samen afspraken over hun inzet. Op die manier wordt uw organisatie niet onverwacht of boven vermogen belast.

negotiation-150x150_med_hrContacten en onderhandelingen

Wanneer u dat wenst nemen wij de contacten en de onderhandelingen met leveranciers van u over. De uiteindelijke handtekening komt uiteraard van u zelf. Zo kunt u zich verzekerd weten van optimale leveringscondities.

logo_prince2_med_hrMethodiek

Sleutelfactor voor succes, ook bij projecten, is juiste informatie. Bij de voorbereiding, uitvoering en afronding van projecten werken we bij voorkeur met PRINCE2. Dit is een projectmanagementmethodiek, die in de praktijk haar waarde ruimschoots heeft bewezen. De kracht ervan ligt in het feit dat het een verzameling best-practices is, waaruit al naar gelang de situatie en de omvang van projecten kan worden geput. AdFontis heeft inmiddels ruim twintig jaar hands-on ervaring in de toepassing ervan in de praktijk.

report-150x133_med_hrRapportage

In alle stadia van het project houden we u gevraagd en ongevraagd op de hoogte van de voortgang en van alle bijzonderheden. Rapportage vindt plaats op tevoren afgesproken wijze. Onvoorziene afwijkingen – die in elk project voorkomen – worden onder uw aandacht gebracht en na goedkeuring en eventuele herbudgettering ingepast.

Voorbeelden

Bij projecten kunt u denken aan:

  • Proceswijzigingen en verandermanagement;
  • Pakketselectie: welke software is voor uw bedrijf en situatie geschikt?
  • Pakketimplementatie: geselecteerde software inrichten en gebruiken;
  • Gehele of gedeeltelijke vervanging van uw IT-infrastructuur;

We ondersteunen u graag. Wilt u meer weten, neem gerust contact met ons op:


Meer weten? Vul onderstaand formulier in voor meer informatie:


 

Share Button